top of page

VEELGESTELDE VRAGEN

HOE MELD IK MIJ AAN?

Om je aan te melden kunt u het contactformulier invullen en dan zal er z.s.m. contact met je opgenomen worden voor een intakegesprek. 

MIJN COACHVRAAG PAST NIET IN HETGEEN WAT JE AANBIEDT KAN JE MIJ TOCH COACHEN?

Dat is geen probleem, ik adviseer je om alsnog aan te melden. Je zult dan uitgenodigd worden voor een intakegesprek en vervolgens zullen wij dan kijken wat er op het moment in jouw leven speelt en hoe ik jou hierbij kan ondersteunen. Mochten wij toch er niet uitkomen dan zal ik jou helpen bij het vinden van passende hulp. 

HOE VAAK PER MAAND HEBBEN WIJ EEN SESSIE?

Dit is afhankelijk van de behoefte van de klant, wel adviseren wij 1 x in de twee of drie weken omdat je voldoende tijd krijgt om te experimenteren met de opgedane inzichten uit de gesprekken.

WAT ZIJN DE AFSPRAKEN BIJ HET ANNULEREN VAN EEN AFSPRAAK?

Bij verhindering van de afspraak graag dit binnen 48 uur voor aanvang van de afgesproken sessie aan mij doorgeven. Anders wordt de sessie aan je gefactureerd of komt in mindering op het aantal afgesproken sessies.

HOE KAN IK BETALEN VOOR DE SESSIES?

Na de intake, krijg je de factuur via e-mail opgestuurd. Je kan er voor kiezen om deze factuur in een keer te betalen of in samenspraak met  mij er voor kiezen om achteraf te betalen. Als je ervoor kiest om achteraf te betalen wordt er aan het eind van iedere maand gefactureerd.

WORDEN DE SESSIES BIJ DE CENTER VERGOEDT DOOR DE ZORGVERZEKERAAR?

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

Overige mogelijke vergoedingen:

1: Check je CAO

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. De kans is aanwezig dat in je CAO een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Het meest voorkomende bedrag is 500 euro per jaar. Je CAO is online terug te vinden of op te vragen bij je HR-manager.

2: Ga de mogelijkheden na bij je HR-manager

HR of personeelszaken beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching. Goed om te weten: coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR-managers.

3: Belastingaftrek bij ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl


4: Belastingaftrek bij particulieren

In bepaalde gevallen kunnen kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding afgetrokken worden van de belasting. Het gaat dan om kosten die gezien worden als studiekosten en scholingsuitgaven. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden: de uitgaven moeten gericht zijn op je (toekomstige) beroep, er moet sprake zijn van een leertraject onder toezicht en het bedrag (min eventuele vergoedingen) moet hoger zijn dan 250 euro. Als je dit nauwkeurig wilt uitzoeken is de kans aanwezig dat je hier een belastingadviseur bij nodig zal hebben.


5: Wanneer je een UWV-uitkering ontvangt

De uitkeringsinstantie (UWV) stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie. Als je een uitkering ontvangt kan je bij het UWV informeren of er geld beschikbaar voor je is. Bespreek dit met je UWV-coach.

IK HEB NIET ZO VEEL GELD MAAR WIL WEL GECOACHT WORDEN. IS ER EEN BETALINGSREGELING MOGELIJK?

Ik snap dat de kosten voor coaching niet voor iedereen gemakkelijk betaalbaar zijn. Is dat bij jou het geval, laat me dat dan gerust weten dan zoeken we samen naar een oplossing op maat. 

HOELANG DUREN DE COACHING SESSIES?

De coaching sessie duren ongeveer max. 1,5 uur met uitloop van 10 min.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN COACHING EN THERAPIE?

 Een coach focust samen met de coachee op wie de coachee nu is, wilt zijn en wat hij kan en wil bereiken. Het gaat om het meer benutten van zijn potentieel, dingen vanuit een ander perspectief kunnen bekijken, mogelijkheden zien, doelen bereiken. Vragen van de coach komen voort uit de positieve psychologie en dat betekent dat ze toekomst gericht zijn en de coachee wordt uitgedaagd om te denken in mogelijkheden.

Alle aspecten van zowel het privé leven als werk kunnen naar voren komen. De insteek is oplossingsgericht, activerend en gericht op de toekomst. Je zal kunnen zeggen dat de algemene doelstelling van coaching is het creëren van een zo groot mogelijke bewustzijn van eigen denken en handelen van de coachee en dat de coachee meer begrip ontwikkelt voor eigen situatie en omstandigheden.

Een psycholoog is een therapeut en helpt bij psychische problemen en bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Hier ligt vaak meer nadruk op inzicht in dieperliggende patronen vanuit het verleden van de cliënt. Zijn hoofdtaken zijn het vaststellen van de diagnose en behandeling van de klachten van de cliënt. Hierbij richt de psycholoog zich op psychische problemen die het dagelijks leven beperken.

De cliënt komt vaak bij de psycholoog terecht via een doorverwijzing omdat hij ergens vastloopt. De psycholoog is een gedragsdeskundige en onderzoekt samen met de cliënt hoe bepaald gedrag is ontstaan, waar de kern zit en hoe het in stand blijft. Dit inzicht zal de cliënt helpen verandering(en) door te voeren. Het gaat daarbij om bepaald gedrag. Bij therapie richten de cliënt en de psycholoog zich op het verleden. Samen proberen ze de oorzaak van het probleem te achterhalen.

WAT ZIJN DE OVEREENKOMSTEN TUSSEN EEN COACH EN PSYCHOLOOG?

Psychologen en coaches hebben duidelijke overeenkomsten. Beiden werken met mensen en luisteren en praten over de uiteenlopende hulpvragen van hun cliënten. Ze werken allebei voornamelijk één op één. Hierbij is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht waarbij verschillende gesprekstechnieken worden toegepast. Hun gemeenschappelijke uitgangspunt is het veranderen van gedrag. Alleen het hoe en hun focus is anders.

BEN JE ER VOOR PARTICULIEREN OF WERKGEVERS?

De focus ligt bij `the Center´ op particulieren.

bottom of page