top of page
Workshop

OVER THE CENTER

Bij the Center moedig wij je aan naar de bodem te duiken, want na een zoektocht onder de zeespiegel staat er een waardevolle schat op je te wachten.


´´The Center of a challenge Reveals The SOLUTION´´

Visie: 

Bij the Center is het onze passie om je in je veranderingsproces te ondersteunen, om heling, herstel en een hoopvolle toekomst te realiseren. Met name door het vergroten van je veerkracht om een duurzaam herstel te waarborgen.

​Missie: 

Bij the Center streven wij ernaar om jou te ondersteunen door naar ingrijpende gebeurtenissen in het verleden te kijken, het een plekje te geven in het hier-en-nu zodat jij je weer vrij voelt en je weer controle krijgt over jouw leven.

Aanpak: 

Wij gebruiken verschillende invalshoeken om jou te ondersteunen greep te krijgen op het heden en de toekomst. Hierbij kun je denken aan: individuele coachgesprekken waarbij onder andere de EMDR of CMFT methode wordt gebruikt en zonodig andere methodieken als IFNT en oefeningen die gebaseerd zijn op lichaamsgerichte therapie of positieve psychologie. Naast coachgesprekken kun je psycho-educatie (op het gebied van trauma, stress en emoties) en spirituele sessies aanvragen.

Op basis van de methodieken en oefeningen streven wij ernaar om jou bewust te maken van de onderliggende processen aan bepaalde emoties, gedachte patronen en gedragingen. We coachen jou deze te verwerken, om jouw herstel te bevorderen en je veerkracht te vergroten.​

Werkwijze:

Voordat de Coachsessies beginnen zal er een intake plaatsvinden, waarin wij jouw situatie in kaart brengen. Er wordt gekeken waar je tegenaan loopt en wat je vraag is waaraan je wilt werken. Na de kennismakingsgesprek wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid sessies die je mogelijk nodig hebt en welke methodiek er bij gebruikt kan worden (afhankelijk van jouw vraag). Het voorstel sturen wij vervolgens via e-mail naar je toe en de sessies starten als we tot een overeenkomst zijn gekomen. Tijdens het traject zal er tussentijds geëvalueerd worden om te kijken of je doel(en) bereikt zijn. Aan het einde volgt een afsluitend gesprek om het traject goed af te ronden. Hierin bespreken wij hoe jouw persoonlijke groei is geweest.


Naast de coachings-en begeleidingssessies bij trauma kunnen we ook life-coaching aanbieden. Het is zodat jij verder het leven naar wensen kunt inrichten.

Mochten de vraagstelling en de onderliggende klachten te complex zijn voor the Center, dan verwijzen we door, zodat iedereen de best passende behandeling krijgt. 

​Op aanvraag geven wij ook spirituele sessies om mogelijke diepliggende spirituele processen te beïnvloeden.​

​Doelgroep:

The Center richt zich voornamelijk op jongvolwassen vrouwen tussen 18 jaar en 30 jaar.  

MIJN VERHAAL

Professionele Toegepaste Psycholoog

Ik ben een bevlogen gids die met je meegaat op reis, je bijstaat om met de uitdagingen om te gaan en obstakels te overwinnen om je bestemming te bereiken.´

_MG_7202STEFAN VAN RUIJVEN FOTOGRAFIE.jpg

Mijn naam is Kethia Barigenera en ​ik ben sinds 2019 werkzaam als gecertificeerde Professionele Toegepaste Psycholoog.

Achtergrond:

Binnen het werk als coach heb ik al verschillende mensen mogen helpen met diverse vragen of uitdagingen. De kern van hun verhaal was steeds ´ik wil heel worden´. Ik merkte in mijn gesprekken steeds vaker dat het verleden een grote rol speelde en dat de ervaringen in het verleden verschillende patronen in hun gedachten, gedrag en gevoelens had gecreëerd die moeilijk te doorbreken waren. 


Dit heeft mij ertoe bewogen om verder te studeren om beter te begrijpen hoe het in elkaar steekt en hoe ik mensen de juiste ondersteuning kan geven. Om deze reden ben ik Toegepaste Psychologie gaan studeren en heb ik na mijn studie enige tijd ervaring opgedaan als ambulante coach binnen de psychiatrie. 

Als ambulant coach heb ik veel geleerd maar leverde mij ook enige frustratie op. Er was meer focus op het gedrag hanteerbaar houden en symptoom bestrijding dan tot de kern zien te komen om samen naar een passende oplossing te zoeken. Dit terwijl uit onderzoek al duidelijk is dat veel psychisch lijden verband houdt met opgelopen trauma’s in de (vroege) jeugd.  


In mijn zoektocht naar inzichten en behandelingen heb ik verschillende trainingen gevolgd, waaronder Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Connect Mirror neuron Focus Therapy (CMFT) en Life coaching. Door deze trainingen heb ik ontdekt dat ervaringen in het verleden heel veel invloed kan hebben op gevoelens, gedachte, gedrag en welzijn van de persoon. Daarom heb ik besloten om te starten met the Center en mij te richten op mensen met traumatische ervaringen. In mijn eigen leven heb ik ook  traumatische ervaringen opgedaan en heeft begeleiding mij geholpen te helen en te herstellen. Uit ervaring weet ik dat de weg naar herstel eenzaam, verwarrend en soms hopeloos kan voelen, met de juiste begeleiding herpak je je eigen regie naar een nieuw perspectief. The Center kent korte wachttijden, en kan zonodig de wachttijd voor GGZ behandeling overbruggen. 

Mijn werkwijze:

Ik kan als geen andere je situatie begrijpen en aansluiten op je behoeften. Ik coach jou bij het identificeren en bereiken van je persoonlijke doelen door te ondersteunen bij het verwerken van je verleden. Je te begeleiden om ermee om te gaan in het hier-en-nu en door samen handvatten te zoeken om jouw uitdagingen die zorgen, angst en/of stress opleveren weer aan te kunnen. Met als doel het versterken van jouw veerkracht om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. 

Mijn uitgangspunt is dat elk persoon uniek is en dat gebeurtenissen in het verleden een grote invloed kunnen hebben op ervaringen in het hier-en-nu. We werken samen om heling en herstel mogelijk te maken voor een hoopvolle toekomst. 

Naast Coachgesprekken bied ik spirituele sessies aan. Spirituele sessies kunnen het holistische welzijn van het individu bevorderen. Spiritualiteit heeft invloed op het geestelijke en lichamelijke welzijn en kan diepliggende processen beïnvloeden. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden, dan informeer ik je er graag over. 

Bij the Center ontwikkel je moed en leer je wat nodig is om met de uitdagingen van het leven om te gaan. Met de gevonden inzichten en opgedane vaardigheden zul je ook in de toekomst met nieuwe uitdagingen om kunnen gaan. 

Ik kijk ernaar uit om ook jou te kunnen helpen. Neem contact op voor meer informatie.

bottom of page